ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်သည့်အရာများထည့်သွင်းခြင်း(Non-inventory Items) @ MSME Books

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဈေးနှုန်းများ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်သည့်အရာများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊သင်တန်းကျောင်းများ
စားသောက်ဆိုင်များတွင်လည်း စားသောက်ဖွယ်ရာ မီနူးများကို အသုံးပြုနိင်ပါသည်။

 
ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်သည့်အရာများထည့်သွင်းရန်အတွက်…

ဆက်တင်များကိုနှိပ်ပါ။

“ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်သောအရာအသစ်” ကို နှိပ်ပါ။
 

“ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသား” တွင်ထည့်လိုသည့်အမှတ်အသားထည့်ပါ။ (လိုအပ်မှသာ)
“ကုန်ပစ္စည်းအမည်”တွင် ထည့်လိုသော အကြောင်းအရာထည့်သွင်းပါ။
“အရောင်းပြေစာ”တွင် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက “ဤအရာကို ရောင်းချနိုင်မည်”ကို ရွေးချယ်ပါ။
“ရောင်းဈေး”သတ်မှတ်ပါ။
“စာရင်း”ရွေးချယ်ပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

 
ထပ်မံထည့်သွင်းလိုပါက အထက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသည့် အရာများကို တွေ့မြင်ရပါမည်။

မာတိကာ

#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *