ငွေလက်ခံလွှာ Receipt @ MSME Books

 

MSME Books မှာ ဝယ်သူ ဖောက်သည်များ ထံမှ ငွေလက်ခံတဲ့ အခါ နည်းလမ်း (၃) မျိုးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

၁) အရောင်းပြေစာ တစ်စောင်ချင်းငွေလက်ခံခြင်း
အရောင်းပြေစာသို့သွားပါ။ ငွေပေးချေသည့် ဝယ်သူဖောက်သည် (သို့) ပြေစာ နံပါတ်ဖြင့်ရှာဖွေပါ။

ငွေလက်ခံမည့် ပြေစာ မှ ကျန်ငွေအား နှိပ်ပါ။ ပြေစာ နံပါတ် ၁၅ ဘေးမှ 115,690 အားနှိပ်ပါမည်။

ငွေလက်ခံလွှာအသစ်အား နှိပ်ပါ။

ငွေလက်ခံလွှာတွင် ငွေလက်ခံမည့် ငွေစာရင်းစာအုပ်အား ရွေးပါ။
လက်ခံသည့် ငွေပမာဏအား ဈေးနှုန်းတွင် ထည့်ပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

ငွေလက်ခံလွှာအား ပြေစာ ဖြတ်ပိုင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

အရောင်းပြေစာအား ပြန်လည် ပုံနှိပ်ပါက စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ၊ ငွေလက်ခံလွှာ၊ကျန်ငွေနှင့် ရက်ချိန်းကျော်လွန်မှု တို့ကိုတွေ့မြင်ရပါမည်။
 
အရောင်းပြေစာ တစ်စောင်ချင်းအား အပြည့်အဝငွေလက်ခံခြင်း၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ငွေလက်ခံချင်းတို့ အား အထက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
 
၂) ဝယ်သူ၊ဖောက်သည် အလိုက် ငွေလက်ခံခြင်း
ဝယ်သူ၊ဖောက်သည်ထံမှ ငွေလက်ခံရာတွင် ပြေစာ အမှတ်အား အတိအကျ မရွေးချယ်ပဲလည်း ငွေလက်ခံနိုင်ပါသည်။

ဝယ်သူဖောက်သည်စာရင်းတွင် Daw Moe Aye ထံမှရရန် 421,990 ရှိပါသည်။
ငွေကျန်နေသာပြေစာများအား တွေ့နိုင်ပါသည်။

Daw Moe Aye မှ ငွေ 200,000 လာပေးပါသည်။ ငွေလက်ခံလွှာအသစ်ထည့်ပါမည်။

ငွေလက်ခံမည့် စာရင်းကို ရွေးပါ။
အသေးစိတ်စာရင်းတွင် “ရရန်ရှိ” “Daw Moe Aye” ကို ရွေးပါ။ ဈေးနှုန်းတွင် ငွေလက်ခံသည့် ပမာဏ 200,000 အားထည့်ပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

“အစီရင်ခံစာများ”မှ “ဝယ်သူဖောက်သည်များ”  “ဝယ်သူဖောက်သည် ရှင်းတမ်းများ(စာရင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ)” ကို နှိပ်ပါ။
 

Daw Moe Aye ဘေးမှ ကြည့်မည်ကို နှိပ်ပါ။ အကြောင်းကြားလွှာ အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။

 
၃) ရက်အလိုက် ပြေစာ တစ်စောင်ထက်ပိုပြီးငွေလက်ခံခြင်း
“အစီရင်ခံစာများ”မှ “ဝယ်သူဖောက်သည်များ”  “ဝယ်သူဖောက်သည် ရှင်းတမ်းများ(ငွေကျန်နေသောပြေစာများ)” ကို နှိပ်ပါ။

ရက်စွဲသတ်မှတ်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

ဇူလိုင်လ ကုန် အထိဝယ်ထားသည့် ပြေစာများအား ငွေရှင်းမည် ဖြစ်သောကြောင့် ရက်စွဲကို 31-07-2019 ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

Daw Moe Aye ဘေးမှ ကြည့်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

အကြောင်းကြားလွှာတွင် ကူးယူမည် မှ ငွေလက်ခံလွှာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။


ငွေလက်ခံမည့် ငွေစာရင်းစာအုပ်အားရွေးပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။
 
“အစီရင်ခံစာများ”မှ “ဝယ်သူဖောက်သည်များ”  “ဝယ်သူဖောက်သည် ရှင်းတမ်းများ(စာရင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ)” ကို နှိပ်ပါ။

Daw Moe Aye ဘေးမှ ကြည့်မည်ကိုနှိပ်ပါ။
အရောင်းနှင့် ငွေလက်ခံလွှာ အသစ်စိတ်ကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။

 
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#09977160671
#PoweredbyBusinessCentricNetwork
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *