ကုန်ပစ္စည်းနှင့် လက်ကျန် အရေအတွက်ထည့်သွင်းခြင်း (Inventory and Opening Qty) @ MSME Books

ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်ထည့်သွင်းရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများထဲတွင် ကုန်ပစ္စည်အမျိုးအမည်များကို ဦးစွာထည့်သွင်းပေးရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်… ကုန်ပစ္စည်းများကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသားထည့်သွင်းပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမည်ကိုထည့်ပါ။ ယူနစ်သတ်မှတ်ပါ။ ၀ယ်စျေး၊ ရောင်းစျေးထည့်သွင်းပါ။ ခြေရာခံအမှတ်အသားထည့်သွင်းပါ။(လိုအပ်ပါက) စိတ်ကြိုက်၀င်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်းရွေးချယ်ပါ။(လိုအပ်ပါက) ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမည်။ အခြားသောကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းထားသောကုန်ပစ္စည်းအမည်များကိုတွေ့ရမည်။ ကုန်သိုလှောင်သည့်နေရာတစ်ခုထက်ပိုမို အသုံးပြုလိုပါက ကုန်သိုလှောင်သည့်နေရာသတ်မှတ်ရန်လိုပါသည်။ ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာကို သတ်မှတ်ရန်…. ဆက်တင်များကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာများကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။ အမည်တွင် ကုန်သိုလှောင်သည့်နေရာကိုထည့်သွင်းပါ။ ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာကိုတွေ့ရမည်။ ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာ တစ်ခုထက်ပိုရှိနေပါကလည်း ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာအသစ်ကိုနှိပ်၍ ထပ်မံသတ်မှတ်ပါ။ ထပ်မံထည့်သွင်းထားသော ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာကိုတွေ့ရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းလက်ကျန်များ ထည့်သွင်းလိုပါက… ဆက်တင်များထဲရှိ စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များကိုနှိပ်ပါ။ လက်၀ယ်ရှိ ကုန်လက်ကျန် ဘေးရှိ အပြာရောင် ဂဏန်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမည်များကိုတွေ့ရမည်။ ထည့်သွင်းလိုသောကုန်ပစ္စည်းဘေးရှိ ပြင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်သိုလှောင်ရာ နေရာနှင့် အရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ …

ကုန်ပစ္စည်းနှင့် လက်ကျန် အရေအတွက်ထည့်သွင်းခြင်း (Inventory and Opening Qty) @ MSME Books Read More »