Project Sales and Marketing Executive (1)

ေလွ်ာက္ထားသူမွ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္ခမွ ေပးရန္ မလိုပါ။ Fudeli Flooring Myanmar တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အျမန္အလိုရွိပါသည္။ BCNEA မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (၁) ပါတ္အတြင္းလူေတြ႕ေျဖရပါမည္။ Project Sales and Marketing Executive (1) Basic Salary: 250,000 MMK + Sales Incentive (လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ား ညႇိဳႏႈိင္းႏိုင္ပါသည္။) အလုပ္ေနရာ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၆) မိုင္ခြဲအနီး အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ (၉) နာရီ မွ ညေန (၅) နာရီ ပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္ ဘြဲ႕ရ Marketing Certificate အေရာင္းပိုင္းအေတြ႕အႀကဳံ (၁) ႏွစ္ အထက္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း အေရာင္းပိုင္းအေတြ႕အႀကဳံရွိသူ လုပ္ငန္းတာဝန္ …

Project Sales and Marketing Executive (1) Read More »