စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မိမိ တို႔ကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္စြာ သုံးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္း(၃) ခု

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မိမိ တို႔ကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္စြာ သုံးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္း(၃) ခု ၁) “Who do we want to be?” ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘယ္လို လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္ၾကသလဲ။ ၂) “What are we great at?” ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေနရာမွာ အားသာလဲ။ ၃) “What will we be uniquely advantaged at doing?” သူမ်ားနဲ႔ မတူပဲ အားသာခ်က္ ရေအာင္လုပ္ရမည့္ အရာကဘာလဲ။ *** စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မိမိ တို့ကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာ သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသော မေးခွန်း(၃) ခု ၁) “Who do we want to …

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မိမိ တို႔ကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္စြာ သုံးသပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္း(၃) ခု Read More »