ငွေကြိုတင်လက်ခံလွှာ / ကုန်ရောင်းပြန်ပို့ (Credit Note/ Sales Return) @MSME Books

MSME Books တွင် ရောင်းထားသည့် ပစ္စည်းအားပြန်လည် လက်ခံ ခြင်းကို  ငွေကြိုသွင်းလွှာမှ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 
Credit Note ငွေကြိုတင်လက်ခံလွှာကိုစာရင်းသွင်းရန်

အရောင်းပြေစာများကိုနှိပ်ပါ။

 
အရောင်းပြေစာများပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်ပို့သောဝယ်သူဖောက်သည်ကိုရှာပါ။ ရှာတွေ့ပါက ကြည်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

 
ကုန်ပစ္စည်းပြန်ပို့လိုက်သော ဝယ်သူဖောက်သည်၏အရောင်းပြေစာပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအရောင်းပြေစာ၏အပေါ်တွင်ရှိသော မြှားအစက်လေးပါသော ကူးယူမည် ကိုနှိပ်ပါ။ငွေကြိုတင်လက်ခံလွှာအသစ်ကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

 
ငွေကြိုတင်လက်ခံလွှာပေါ်လာမည်။ ဝယ်သူဖောက်သည်မှပြန်ပို့လာသောကုန်ပစ္စည်းကိုချန်ထားပြီး ကျန်ကုန်ပစ္စည်းများကို ခြေရာခံအမှတ်အသားဘေးရှိအမှားနှိပ်၍ဖြတ်ပါ။

 
ကျန်ရှိသောဝယ်သူဖောက်သည်မှ ပြန်လည်ပို့လာသောကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ငွေကြိုတင်လက်ခံလွှာတစ်စောင်ကျလာမည်ဖြစ်သည်။
ဝယ်သူဖောက်သည်မှပြန်ပို့လာသော ကုန်ပစ္စည်းကို ငွေကြိုတင်လက်ခံလွှာတွင်စာရင်းသွင်းပြီးပါက ကုန်ပစ္စည်းများ ကိုပြန်ကြည့်ပါက

မူလလက်ဝယ်ရှိအရေအတွက်သည်

ဝယ်သူဖောက်သည်များမှပြန်လည်ပေးပို့သော ကုန်ပစ္စည်းများတိုးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုသိရှိလိုပါက လက်ဝယ်ရှိအရေအတွက်အောက်တွင်ရှိသော အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ကုန်ပစ္စည်း၏အဝင်အထွက်အသေးစိတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
 
 
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudbasedAccountingSoftware
#BCN
#09-977160671
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *