Guideline for Home Quarantine

 

အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ရမည့်သူများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ (အနှစ်ချုပ်) (26-3-2020)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *