ငွေကြိုသွင်းလွှာ (Debit Note) @ MSME Books

MSME Books တွင် ဝယ်ယူထားသည့် ပစ္စည်းအားပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း ကို  ငွေကြိုသွင်းလွှာမှ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။   ငွေကြိုသွင်းလွှာများကိုထည့်သွင်းရန် အဝယ်ပြေစာများကိုနှိပ်ပါ။ အဝယ်ပြေစာများပေါ်လာမည်။ ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းများကိုကြည့်ပြီး ပြန်ပို့မည်ကုန်ပစ္စည်းပါဝင်နေသည့်အဝယ်ပြေစာများကိုရှာဖွေပါ။ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက ကြည့်မည်ကိုနှိပ်ပါ။ ဝယ်ယူထားသည့်ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူ၏အဝယ်ပြေစာပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အပေါ်တွင်ရှိသော အောက်မြှားပါရှိသော ကူးယူမည် ကိုနှိပ်ပါ။ ငွေကြိုသွင်းလွှာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။ ငွေကြိုတင်ပေးလွှာအသစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူထံပြန်ပို့မည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုချန်ထားပြီးကျန်ကုန်ပစ္စည်းများကို ခြေရာခံအမှတ်အသားဘေးတွင်ရှိသောအမှားကိုနှိပ်၍ဖြတ်ပါ။ ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူထံသို့ ပြန်ပို့မည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုချန်ထားပြီးပါက အရေအတွက် တွင်ပြန်ပို့မည့်အရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းပြီးပါက ဖန်တီးမည် ကိုနှိပ်ပါ။   ထည့်သွင်းထားသော ငွေကြိုသွင်းလွှာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ငွေကြိုသွင်းလွှာတွင် စာရင်းထည့်သွင်းပြီးပါက ကုန်ပစ္စည်းကိုပြန်ကြည့်ပါက မူလကုန်ပစ္စည်းသည် 13ခုမှ ငွေကြိုသွင်းလွှာဖြင့် ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူသို့ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီးကြောင်းစာရင်းသွင်းပြီးပါက ကုန်ပစ္စည်း၏လက်ဝယ်ရှိအရေအတွက်သည် 10 သို့လျော့ကျသွားမည်။ အသေးစိတ်ကိုသိရှိလိုပါက လက်ဝယ်ရှိအရေအတွက်အောက်တွင်ရှိသော အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။     မာတိကာ #MSMEBooks #CloudbasedAccountingSoftware #BCN …

ငွေကြိုသွင်းလွှာ (Debit Note) @ MSME Books Read More »