ဝန်ထမ်း လစာငွေကြိုတင်ထုတ်ခြင်း @ MSME Books

MSME Books တွင် ဝန်ထမ်းကြိုတင်လစာငွေထုတ်ပေးခြင်းအား စာရင်းထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊လစာထုတ်သည့် အချိန်တွင် အလိုအလျောက်ပြန်လည်ဖြတ်တောက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအား လစာငွေကြိုထုတ်ပေးမည် ဆိုပါက… ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများကိုနှိပ်ပါ။ ငွေပေးချေလွှာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။   ရက်စွဲတွင် လစာကြိုတင် ထုတ်ပေးသည့် ရက်စွဲကို ထည့်သွင်းပါ။ စာရင်းတွင် ငွေထုတ်ပေးမည့် စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။ ငွေလက်ခံသူကို သတ်မှတ်ပါ။ အကြောင်းအရာတွင် ထည့်သွင်းလိုသည့် အကြောင်းအရာကို ထည့်သွင်းပါ။ ပေးချေလိုသည့် စာရင်းခေါင်းစဥ်ကို သတ်မှတ်ပါ။ ဝန်ထမ်းအမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ စျေးနှုန်းတွင် ကြိုတင် ထုတ်ပေးသော ငွေပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။ ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။   ကြိုတင်လစာထုတ်ပေးသည့် ငွေပေးချေလွှာကို တွေ့ရမည်။ လကုန်တွင် လစာပေးချေတော့မည် ဆိုပါက… လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းများကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်း အသစ်ကိုနှိပ်ပါ။ ရက်စွဲတွင် လစာ ထုတ်ပေးမည့်ရက်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပါ။ …

ဝန်ထမ်း လစာငွေကြိုတင်ထုတ်ခြင်း @ MSME Books Read More »