ဘဏ်စာရင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း (ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်များ) @ MSME Books

ဘဏ်စာရင်းများ သတ်မှတ်ရန်အတွက် ဘဏ်စာရင်းများကို နှိပ်ပါ။ ဘဏ်စာရင်းအသစ်ကို နှိပ်ပါ။ “အမည်” ထည့်သွင်းပါ။ အခြေခံ ငွေကြေးကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက “ငွေကြေး” တွင် ရွေးချယ်စရာမလိုပါ။ “စာရင်းအမည်” ထည့်သွင်းပါ။ “စာရင်းအမှတ်” ထည့်သွင်းပါ။ ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။ “အမည်” ထည့်သွင်းပါ။ အခြေခံ ငွေကြေးမှာ “MMK” ဖြစ်ပြီး  ” USD” ကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်သောကြောင့် ငွေကြေးတွင် “USD” ကို ရွေးချယ်ပါ။ “စာရင်းအမည်” ထည့်သွင်းပါ။ “စာရင်းအမှတ်” ထည့်သွင်းပါ။ ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော ဘဏ်စာရင်းများအား တွေ့မြင်ရပါမည်။ ဘဏ်စာရင်းများအား “စာရင်းချုပ်” မှ “ပိုင်ဆိုင်မှုအားတွင်” ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုချင်းစီအား သီးခြား မြင်လိုပါက “ထိန်းချုပ်စာရင်း” ဦးစွာထည့်သွင်းရန်လိုပါသည်။ ထိန်းချုပ်စာရင်းထည့်သွင်းပုံအား “စာရင်းခေါင်းစဉ်” …

ဘဏ်စာရင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း (ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်များ) @ MSME Books Read More »