ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ စာရင်းသွင်းခြင်း (Fixed Assets) @ MSME Books

ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းမှ ပြန်လည်ရောင်းချရန် မဟုတ်ပဲ၊ လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် ဝယ်သူထားပြီး၊ စာရင်းကာလ တစ်ခု ထက်ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းဟုခေါ်ပါသည်။ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများတွင် -အဆောက်အဦးများ -ပရိဘောဂများ -စက်ပစ္စည်းများ နှင့် -မော်တော်ယာဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ MSME Books မှာ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ  (Fixed Assets) နှင့် တန်ဖိုးလျော့ ခြင်းများကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူခြင်း ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုနှိပ်ပါ။ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။   ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသားကိုထည့်သွင်းပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမည်တွင် ထည့်သွင်းလိုသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။ အကြောင်းအရာထည့်သွင်းလိုပါက ထည့်သွင်းပါ။ ထိန်းချုပ်စာရင်းတွင် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းကိုရွေးပါ။ ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမည်။ အခြားထည့်သွင်းလိုသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများရှိပါကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုတွေ့ရမည်။   ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူမှုကိုထည့်သွင်းရန် ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများကိုနှိပ်ပါ။ …

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ စာရင်းသွင်းခြင်း (Fixed Assets) @ MSME Books Read More »