ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း(Exchange Rate) @ MSME Books

ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းသတ်မှတ်ရန်အတွက်


ဆက်တင်များကို နှိပ်ပါ။

ငွေလဲလှယ်နှုန်းများကို နှိပ်ပါ။

ငွေလဲလှယ်နှုန်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

“ရက်စွဲ” ရွေးချယ်ပါ။
“ငွေကြေး”တွင် သတ်မှတ်လိုသည့် ငွေကြေးကို ရွေးချယ်ပါ။
“နှုန်း” ထည့်ပါ။
မြန်မာငွေ တစ်ကျပ်တွင် USD ပေါက်ဈေးသတ်မှတ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် 1/1550 ထည့်ပါ။ ( 1 USD = 1550 MMK)
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ငွေလဲလှယ်နှုန်းများအားတွေ့ရပါမည်။
ထပ်မံထည့်သွင်းရန်အတွက် အထက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *