ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများထည့်သွင်းခြင်း(Intangible Assets) @MSMEBooks

လုပ်ငန်း၏ အမည်ကောင်း၊ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကဲ့သို့ အရာများကို တန်ကြေးသတ်မှတ်လိုပါက ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် သတ်မှတ်နိင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းများလွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတိုးချဲ့သည့် အချိန်များတွင် လုပ်ငန်း၏အမည်ကောင်းကို တွက်ချက်ရန်လိုပါသည်။

ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထည့်သွင်းလိုပါက…

ထိတွေ့ကိုင်တွယ် မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနှိပ်ပါ။

ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသော ပိုင်ဆိုင်မှု အသစ်ကိုနှိပ်ပါ။
 

အမည်တွင် ထည့်သွင်းလိုသည့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထည့်ပါ။
အမှတ်အသားနှင့် အကြောင်းအရာထည့်သွင်းလိုက ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသည့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ မရသောပိုင်ဆိုင်မှုကို တွေ့ရမည်။
အခြားသော ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ မရသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများထည့်သွင်းလိုပါက ထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းပါ။

ဇယားတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍ မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တွေ့ရမည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *