စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များထည့်သွင်းရန် လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့် (Opening Entry) @ MSME Books

လက်ရှိလည်ပါတ်နေသော လုပ်ငန်းများ အခြား ကွန်ပျူတာ စနစ်တစ်ခု မှ သို့ မဟုတ် လက်ရေးစာရင်းကိုင်စနစ်မှ MSME Books သို့ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလိုသည့်အခါတွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့်စနစ်ကို စာရင်းပိတ်ပြီး လက်ကျန်ရှင်းတမ်း(Balance Sheet) ကို MSME Books အတွင်းသို့ထည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းရာတွင် လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

 1. အခြေခံငွေကြေးသတ်မှတ်ခြင်း(ငွေကြေး စနစ် တစ်မျိုးထက်ပိုမို အသုံးပြုလိုပါက)
 2. စာရင်းခေါင်းစဉ်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း
 3. ဘဏ်စာရင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း (ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်များ)
 4. ငွေစာရင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း(ငွေစာရင်းစာအုပ်များ)
 5. ဝယ်သူ၊ဖောက်သည်စာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း
 6. ရောင်းသူ၊ကုန်ပေးသွင်းသူများထည့်သွင်းခြင်း
 7. ကုန်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း
 8. ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်သည့်အရာများထည့်သွင်းခြင်း
 9. ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း
 10. ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများထည့်သွင်းခြင်း
 11. ရင်းနှီးငွေစာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း
 12. ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း(လိုအပ်မှသာ)
 13. စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များထည့်သွင်းခြင်း
 14. Excel မှတဆင့် အချက်အလက်များထည့်သွင်းခြင်း

မာတိကာ

# MSMEBooks
# Cloud Based Accounting Software
# BCN
# 09977160671
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *